Набавка електричне енергије

0

“Набавка електричне енергије”

Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Документа:

Одлука о додели уговора 04.07.2016. год.

Обавештење о закљученом уговору 22.08.2016.

ПОДЕЛИТЕ.