Увид у део Јединственог бирачког списка

0

Део Јединственог бирачког списка за територију општине Лебане изложен је у седишту Општинске управе општине Лебане, ул. Цара Душана бр. 116, приземље, канцеларија број 5.

Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

Захтев за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштевм на територији општине Лебане могу поднети Општинској ујправи у времену од 07 до 15 часова сваког радног дана, најкасније до дана закључења бирачког списка 31. децембра 2021. године до 24 часа.

Након закључења бирачког списка, па до 12. јануара 2022. године у 24,00 часа, захтеви се подносе Општинској управи или директно Министарству државне управе и локалне самоуправе које и одлучује по захтевима.

Грађани могу од момента расписивања републичког референдума ради потврђивања Акта о премени Устава Републике Србије најкасније пет дана пре закључења бирачког списка, 25. децембра 2021. године поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати по месту боравишта на територији општине Лебане. Изабрано место гласања не може бити на територији јединице локалне самоуправе на којој бирач има пребивалиште, односно боравиште за интерно расељена лица. Овај податак не може се мењати до окончања поступка спровођења Референдума.

У поступку увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање подршке Општинске управе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређују заштита података о личности.

Увид у Јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе

https://upit.birackispisak.gov.rs/

уношењем података о јединственом матичном броју грађана.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
 01 Број 208-16

НАЧЕЛНИЦА
Тања Богдановић

ЈАВНИ УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК

ПОДЕЛИТЕ.