Сеча расиња у заштитном појасу далековода

0

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ власници и корисници непокретности чије се непокретност налазе у заштитном појасу далековада 110кV, односно у близини и испод фазних проводника ДВ 1179 ТС ЛЕСКОВАЦ2-ТС ЈАБЛАНИЦА да ЕМС АД Београд РЦО Крушевац почиње са радовима на сечи расиња у заштитном појасу далековода као и проширењу 15.02.2022 године.

Власници непокретности ИМАЈУ ОБАВЕЗУ да након сече преузму и склоне посечено расиње и стабла.

Власници парцела НЕ СМЕЈУ да засађују растиње-дрвеће, нити да граде објектте у близини, испод и изнад далековода, да не би угрозили рад далековода, супротно закону о енергетици.

Непоступање у складу са обавештењем, повлачи прекршајну одговорност у складу са законом о енергетици.

Обавештење – ЕПС 10.02.2022. год.

ПОДЕЛИТЕ.