Пројекат: Зелена прекогранична сарадња – Боље учење кроз искуство

0

Овај пројекат је ко-финансиран из Инструмента за претприступну помоћ II (ИПА II фонд) Европске уније Интеррег-ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија.

У оквиру пројекта, општина Лебане је 18.06.2020. године потписала уговор са фирмом “Систем СНЛ Градитељ” Лесковац – за реконструкцију објекта Дечег вртића у Лебану. Радови су у току.


This programme was produced with the assistance of the European Union through the Interreg-IPA CBC Bulgaria-Serbia Programme, CCI No 2014TC16I5CB007. The contents of this programme are the sole responsibility of Municipality of Lebane and can in no way be taken to reflect the views of the European Union or the Managing Authority of the Programme.


 

ПОДЕЛИТЕ.