Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

0

У складу са чланом 137. Став 1. Закона о спорту („Сл. Гласник РС„ број 10/16) и чланом 21. Став 1. алинеа 1. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Лебане („Сл. Гласник града Лесковца,, број 5/2022), Председник Општинског већа општине Лебане, дана 06.01.2023.године објављује

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Скупштина општине Лебане је, на седници одржаној 20.12.2022. године донела Одлуку о буџету општине Лебане за 2023.годину којом су:

У оквиру ПРОГРАМА 1301 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

  • За подршку локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, економска класификација 481- предвиђена новчана средства у максималном износу до 35.000.000,00 динара.

Јавно обавештење 06.01.2023.

ПОДЕЛИТЕ.