Подршка локалним спортским организацијама – ОБАВЕШТЕЊЕ

0

У складу са чланом 137. Став 1. Закона о спорту (,,Сл. Гласник РС,, број 10/16), члана 21.став1. алинеа 1. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Лебане (,,Сл. Гласник града Лесковца,, број 1/2017), Председник Општинског већа општине Лебане, дана 11.01.2022. године објављује

Ј А В Н О  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Скупштина општине Лебане је, на седници одржаној 22.12.2021. године донела Одлуку о буџету општине Лебане за 2022.годину којом су:

У оквиру  ПРОГРАМА 1301 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

  • За подршку локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, економска класификација 481- предвиђена новчана средства у износу до 35.000.000,00 динара.

Председник Општинског већа
Иван Богдановић

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ

ПОДЕЛИТЕ.