Обавештење локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

0

У складу са чланом 137. Став 1. Закона о спорту („Сл. Гласник РС„ број 10/16), члана 21.став1. алинеа 1. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Лебане („Сл. Гласник града Лесковца„ број 1/2017), Председник Општинског већа општине Лебане, дана 28.12.2020.године објављује

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Скупштина општине Лебане је, на седници одржаној 16.12.2020. године донела Одлуку о буџету општине Лебане за 2021.годину којом су:

У оквиру ПРОГРАМА 1301 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

За подршку локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, економска класификација 481- предвиђена новчана средства у износу до 30.000.000,00 динара.

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

ПОДЕЛИТЕ.