Обавештење ЕМС АД Београд

0

У складу са поменутим члановима Закона о енсргетици, Закона о шумама, Правилнику и увидом у стање на терену од стране овлашћеног лица ЕМС АД Веоград:

О Б А В Е Ш Т А В А М О

власнике и кориснике непокретности на територији општинске управе Лебаие. чије се парцеле налазе у заштитном појасу далековода 110 кV. односно у близини и испод фазних проводника:

ДВ 1179 ТС ЛЕСКОВАЦ 2 – ТС ЈАБЛАНИЦА

да:

  1. ЕМС АД Београд РЦО Крушевац почиње са радовима на сечи растиња у заштитном појасу далековода. као и проширењу. почев од 30.01.2023. године.
  2. Власници парцела ИМАЈУ ОБАВЕЗУ да након сече преузму и склоне посечено растиње и стабла.
  3. Власници парцела НЕ СМЕЈУ да засађују растиње – дрвеће, нити да граде објекте у близини, испод и изнад далековода, да не би угрозили рад далековода, супротно Закону о енергетици, техничким и другим прописима.

Непоступање у складу са обавештењем, повлачи прекршајну одговорност у складу са Законом о енергетици.

За евентуалне информације звати на телефон 064/84-08-362.

Обавештење ЕМС АД Београд

ПОДЕЛИТЕ.