О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

0

Из Министарства финансија подсећају да у складу са Законом о фискализацији, сви обвезници фискализације су у обавези да најкасније до 30. априла 2022. године пређу на нови модел фискализације који подразумева употребу новог хардверског или софтверског решења. У складу са тиме, потребно је да почев од 1. маја 2022. године обвезници издају нове рачуне са QR кодом, како би наставили да раде у складу са Законом о фискализацији.

Обвезници фискализације су дужни да најпре путем портала Пореске управе епорези пријаве локације пословног простора, а затим је потребно да преко електронског сервиса за фискализацију, ауторизоване особе траже израду безбедносних елемената за одређени ПИБ и одређен пословни простор који су пријавили . Важно је да обвезник наручи безбедносни елемент када је спреман за ефискализацију, односно када зна који фискални уређај ће користити.

Из Министарства позивају, да уколико сте обвезник фискализације, у најкраћем року испуните своју законску обавезу, а с обзиром на то да је остало још мало времена за обавезан прелазак на нови модел ефискализације (сајт Пореске управе биће доступан и за дане празника).

ПОДЕЛИТЕ.