Јавни увид у ПДР “Царичин Град”

0

Нацрт Плана детаљне регулације археолошког налазишта “Царичин град“ и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину биће изложен на јавни увид сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова у сали Скупштине општине Лебане, ул. Цара Душана бр.116.

У складу са чланом 60. став 2. Правилника о садржини начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (”Сл. гласник РС”, бр.64/2015), надлежни орган Општинске управе, Општине Лебане у сарадњи са ЈП “Завод за урбанозам” Ниш, организује јавну презентацију нацрта Плана детаљне регулације археолошког налазишта “Царичин град“ и Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину, у сали Скупштине општине Лебане дана 08.05.2017. године у 11.00 часова.

Неопходан материјал за јавни увид о Плану детаљне регулације археолошког налазишта “Царичин град“
и Извештају о стратешкој процени утицаја на животну средину можете преузети на web страни општине Лебане на следећем линку: https://www.lebane.org.rs/e-usluge/pdrcaricingrad/

Свим заинтересованим физичким и правним лицима која обављају увид у изложени материјал, стручна
служба испред носиоца израде Плана и Извештаја пружиће све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима.

По завршеном јавном увиду носилац израде планског документа припремиће извештај по обављеном
јавном увиду, који ће се усвајати на јавној седници Комисије за планове општине Лебане, 19.05.2017. године у 11 сати, којој могу присуствовати физичка и предстваници правних лица, који су поднели примедбе у току јавног увида.

ПОДЕЛИТЕ.