ЈАВНИ УВИД – Локални акциони план за социјално укључивање Рома

0

Скупштина општине Лебане, је на седници одржаној 05.11.2018. донела је Одлуку о образовању се Локалног координационо тело за социјално укључивање Рома и Ромкиња.

Локално координационо тело за социјално укључивање Рома и Ромкиња на седници одржане дана 29.03.2019. године је усвојила је нацрта Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у општини Лебане за период од 2019 – 2021. године и исти се ставља на јавни увид објављивањем на интернет презентацији општине Лебане, средствима јавног информисања као и на огласној табли општине Лебане и услужном центру ОУ Лебане.

Јавни увид трајаће у периоду од 29.03.2019. године до 12.04.2019. године.

Након јавног увида о нацрту Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у општини Лебане за период од 2019 – 2021. године одржаће се Јавна расправа дана 12.04.2019. године у 11:30 часова у сали Скупштине општине Лебане.

Позива се сва заинтересована јавност да узме учешће у изради Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у општини Лебане за период од 2019 – 2021. године, да своје примедбе, предлоге и мишљења на нацрт Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у општини Лебане за период од 2019 – 2021. године достави Локалном координационом телу за социјално укључивање Рома и Ромкиња на адресу ул. Цара Душана 116. 16230 Лебане, или на емаил адресу skupstina@lebane.org.rs, у периоду трајања јавног увида.

Координационо тело ће након спровођења јавне расправе израдити и утврдити коначан текст нацрта Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у општини Лебане за период од 2019 – 2021. године и доставити га Општинском већу општине Лебане на утврђивање предлога Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у општини Лебане за период од 2019 – 2021. године.

Локално координационо тело

за социјално укључивање Рома и Ромкиња

 

ПОДЕЛИТЕ.