JАВНИ КОНКУРС за суфинансирање уградње соларних панела за производњу ел. енергије на породичним кућама

0

На основу Одлуке Општинског веће општине Лебане о расписивању Јавног конкурса за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији општине Лебане за 2022.годину, крајњим корисницима 04 Број 400-1910/1 од 28.10.2022. године и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП1/22 („Службени гласник града Лесковца “ број 12/22), Комисија за реализацију енергетске санације породичних кућа и станова, путем уградње соларних панела за производњу ел. енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње капориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичнпм кућама на територији општине Лебане за 2022. годину, крајњим корисницима

Предмет финансирања обухвата следеће:

1) набавку и уградњу соларних панела, инвертера и пратеће“ породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије, и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем. Снага соларних панела не може бити већа од одобрене снаге мерног места, која је наведена у рачуну за утрошену електричну енергију, а максимално до и једнако 6 к\У и остале неопходне инсталације за производњу електричне енергије и прикључење на дистрибутивни систем у складу са Прилогом 4 из Јавног конкурса.

Укупна средства које општина, заједно са средствима Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности Републике Србије, додељује путем овог конкурса износе за меру из одељка I. став 1. тачка 1) Јавног конкурса 500.000,00 динара.

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Јавни конкурс соларни панели за грађане 2022

Одлука о расписивању јавног конкурса за суфинансирање уградње соларних панела

 

ПОДЕЛИТЕ.