Јавнa расправa о нацрту одлуке о изменама и допунама статута општине Лебане

0

Позивају се одборници Скупштине општине Лебане, чланови Општинског већа, Савети месних заједница са територије општине Лебане, грађани општине Лебане и сва заинтересована јавност да се у периоду трајања јавне расправе упознају са  текстом Нацрта  Одлуке о промени Статута општине Лебане и своје примедбе, коментаре, сугестије и предлоге доставе на следеће  e-mail адресе: nacelnik@lebane.org.rs  i kabinet@lebane.org.rs

Јавна расправа ће трајати 15 дана,у периоду  од 28.05.2021. године до 12.06.2021. године.

Дана 14.06.2021. године у 10.00 часова у сали Скупштине општине Лебане, одржаће се отворени састанак представника надлежних органа Општине са заинтресованoм jавношћу.

Саставни део овог јавног позива је текст Нацрта Одлуке о промени Статута општине Лебане.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
 04Број:02-137/2

                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                      Иван Богдановић

Нацрт Одлуке о промени Статута општине Лебане

ПОДЕЛИТЕ.