Јавна расправа нацртa Локалног антикорупцијског планa

0

Радна група за израду Локалног антикорупцијског плана, на седници одржаној дана 01.07.2019. године је усвојила  нацрт Локалног антикорупцијског планa (ЛАП) за општину Лебане, и исти доставила општинском већу општине Лебане ради организовања јавне расправе.

Општинско веће општине Лебане упућује јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности, и ставља на јавни увид Локални антикорупцијски план (ЛАП) за општину Лебане, објављивањем на званичној интернет презентацији општине Лебане, као и на огласној табли општине Лебане и услужном центру ОУ Лебане.

Јавна расправа трајаће 15 дана, у периоду од 02.10.2019. године до 17.10.2019. године.

Дана 16.10.2019. године, у периоду од 10,00 до 13,00 часова, у сали Скупштине општине Лебане, одржаће се отворени састанак представника надлежних органа Општине са заинтресованим грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности.

Позива се сва заинтересована јавност да узме учешће у изради Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) за општину Лебане, да, своје примедбе, предлоге и мишљења на нацрт Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) за општину Лебане, достави општинском већу општине Лебане на адресу ул. Цара Душана 116. 16230 Лебане, или на емаил адресу opstinskovece@lebane.org.rs, у периоду трајања јавне расправе.

Општинско веће општине Лебане дужно је да приликом утврђивања предлога Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) за општину Лебане води рачуна о сугестијама и предлозима датим у јавној расправи.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

04Број:02-196/1

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

Бобан Пејић

 

ПОДЕЛИТЕ.