Jавнa консултацијa о нацрту плана управљања животном средином и друштвом за пројекат изградње зелене пијаце у општини лебане

0

У склопу реализације пројекта, а у складу са захтевима ,,Еколошких и социјалних стандарда“ Европске инвестиционе банке, израђен је Нацрт Плана управљања животном средином и друштвом за пројекат ,,Изградње зелене пијаце на к.п.бр.724/22 и к.п. бр.1538/21, К.О. Лебане“, у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе, Општинско веће општине Лебане објављује Јавни позив за учешће у јавној консултацији о Нацрту Плана управљања животном средином и друштвеном за Пројекат изградње зелене пијаце у општини Лебане (у даљем тексту Нацрт Плана).

Позивају се све заинтересоване стране да узму активно учешће у јавној консултацији о Нацрту Плана управљања животном средином и друштвом за Пројекат изградње зелене пијаце у општини Лебане и дају своје сугестије, коментаре, предлоге, примедбе и иницијативе на изложени нацрт Плана.

Јавна консултација се спроводи у периоду од 17.03.2023.године до  01.04.2023. године.

Текст Нацрта Плана управљања животном средином и друштвом за пројекат ,, Изградња зелене пијаце  на к.п. бр. 724/22 и к.п. бр.1538/21, К.О. Лебане“  и Образац за достављање сугестија, доступни су за увид и преузимање на интернет страници општине Лебане – www.lebane.org.rs и на сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Штампана верзија Нацрта Плана и Обрасца за достављање сугестија може се преузети у просторијама општине Лебане, канцеларија број 21.

Предлози, сугестије, примедбе, иницијативе и коментари на Нацрт Плана достављају се на email адресу – opstinskovece@lebane.org.rs а могу се доставити путем поште на адресу: Општина Лебане, Општинско веће, за Јавну расправу о Нацрту Плана, ул. Цара Душана 116. 16230 Лебане, или лично предајом на писарницу Услужног центра општине, до 31.03.2023.године.

Саставни део овог Јавног позива је текст Нацрта Плана и Образац за достављање сугестија.

Јавни позив објавити на на интернет страници општине Лебане – www.lebane.org.rs,   на званичном сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе и на огласној табли општине.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

04 Број:02-30/2

ПРЕДСЕДНИК
Иван  Богдановић

ПОДЕЛИТЕ.