Предлог за доделу подстицајних средстава младим талентима

0

Комисија за подршку младим талентима је спровела стручни преглед пријава по расписаном Јавном конкурсу од 04.12.2019. године, и у складу са Правилником, општинском већу општине Лебане доставља предлог за доделу подстицајних средстава у виду новчане награде младим талентима.

О одобрењу подстицајних средстава у виду новчане награде младим талентима општинско веће општине Лебане одлучује појединачним решењем.

ОДЛУКА – додела подстицајних средстава у виду новчане награде младим талентима

ПОДЕЛИТЕ.