Оглас ради давања у закуп покретних ствари у јавној својини

0

ОПШТИНА ЛЕБАНЕ

КОМИСИЈА ЗА ПОСТУПАЊЕ СА ОДРЕЂЕНИМ СТВАРИМА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈЕ СУ ПРЕНЕТЕ У СВОЈИНУ ОПШТИНИ ЛЕБАНЕ
Лебане, Цара Душана 116

На основу Одлуке о поступању са одређеним стварима у државној својини које су пренете у својину општине Лебане и Уговора закљученог између Републике Србије – Републичке дирекције за имовину Републике Србије и Општине Лебане 02 Број 46-10 од 18. 09. 2013. године и Отпремнице за уступљене ствари одузетих у поступку принудне наплате без накнаде по Закључку Владе 03 Број 46-6082/2013 од 19. 07. 2013. године, Комисија за поступање са одређеним стварима у државној својини које су пренете у својину општини Лебане, објављује

ОГЛАС

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОКРЕТНИХ СТВАРИ
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 

ПОДЕЛИТЕ.