Одлуку о остваривању права за доделу подстицајних средстава младим талентима

0

Комисија је извршила стручни преглед пријава на основу правилника и у складу са истим донела Одлуку о остваривању права за доделу подстицајних средстава у виду новчане награде следећим младим талентима и то:

СТУДЕНТИ НА ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА:

 1. Младен Младеновић, из Лебана, Филозофски факултет-студије Археологије, у Београду, 3. Година,  са просечном оценом 10,00 и у складу са Правилником има право на једнократну новчану награду у износу од  40.000,00 динара,
 2. Анђела Марковић, из Лебана, Филилошки факултет у Београду-Албански језик, 1. година,  просечна оцена  10,00  и у складу са Правилником има право на једнократну новчану награду у износу од  40.000, 00 динара,
 3. Наталија Тошић, из Бошњаца, Технолошки факултет у Лесковцу, 3. Година, са просечном оценом 9,80 и у складу са Правилником има право на једнократну новчану награду у износу од  35.000,00 динара,
 4. Љубица Живковић, из Тогочевца, Технолошки факултет у Лесковцу, 1. година, са просечном оценом  9,78 и у складу са Правилником има право на једнократну новчану награду у износу од  35.000,00 динара и
 5. Марко Крстић, из Лебана, ПМФ у Нишу –департман за физику, 3. Година, са просечном оценом  9,10  и у складу са Правилником има право на једнократну новчану награду у износу од  30.000,00 динара.

СТУДЕНТИ НА МАСТЕР СТУДИЈАМА:

 1. Милан Цветковић, из Лебана, Правни факултет у Нишу, 1. година  са просечном оценом 9,80 и у складу са Правилником има право на једнократну новчану награду у износу од  35.000, 00 динара и
 2. Анђела Пешић, из Лебана, Електронски факултет у Нишу, 1. година, са просечном оценом 9,82 и у складу са Правилником има право на једнократну новчану награду у износу од  35.000, 00 динара.

СТУДЕНТИ НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА:

 1. Лазар Трајковић, из Лебана, Медицински факултет у Београду, 6. година, са просечном оценом  9,96 и у складу са Правилником има право на једнократну новчану награду у износу од  35.000, 00 динара,
 2. Божидар Јанковић, из Лебана, Медицински факултет у Нишу, 6. година, са просечном оценом  9,92 и у складу са Правилником има право на једнократну новчану награду у износу од  35.000, 00 динара,
 3. Филип Динић, из Коњина, Правни факултет у Нишу, 4. Година, са просечном оценом  9,91 и у складу са Правилником има право на једнократну новчану награду у износу од  35.000, 00 динара,
 4. Кристина Миљковић, из Ждеглова, Филолошки факултет у Београду, 4. година са просечном оценом 9,87 и у складу са Правилником има право на једнократну новчану награду у износу од  35.000, 00 динара,
 5. Кристина Крстић, из Лебана, Медицински факултет у Нишу, 3. Година са просечном оценом 9,71 и у складу са Правилником има право на једнократну новчану награду у износу од  35.000,00 динара,
 6. Даница Цветковић, из Лебана, Филозофски факултет у Нишу, 4. Година, са просечном оценом, 9,63 и у складу са Правилником има право на једнократну новчану награду у износу од  35.000, 00 динара,
 7. Наталија Митровић, из Лебана, Медицински факултет у Нишу, 6. година, са просечном оценом  9,62 и у складу са Правилником има право на једнократну новчану награду у износу од  35.000, 00 динара,
 8. Јана Цветковић, из Бошњаца, Технолошки факултет у Лесковцу, 3. Година, са просечном оценом  9,53 и у складу са Правилником има право на једнократну новчану награду у износу од  35.000, 00 динара,
 9. Маја Трајковић, из Лебана, Саобраћајни факултет у Београду, 2. година, са просечном оценом 9,50 и у складу са Правилником има право на једнократну новчану награду у износу од  35.000, 00 динара,
 10. Катарина Станојковић, из Лебана, Електронски факултет у Нишу, 4. година, са просечном оценом  9,42 и у складу са Правилником има право на једнократну новчану награду у износу од  30.000, 00 динара,
 11. Наталија Станковић, из Лебана, Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу, 4. Година, са просечном оценом  9,29 и у складу са Правилником има право на једнократну новчану награду у износу од  30.000,00,
 12. Анастасија Станковић, из Лебана, Медицински факултет у Нишу, 5. Година, са просечном оценом 9,23 и у складу са Правилником има право на једнократну новчану награду у износу од  30.000,00 динара,
 13. Ђурђица Петровић, из Лебана, Факултет музичке уметности у Београду, 4. година, са просечном оценом 9,15 и у складу са Правилником има право на једнократну новчану награду у износу од  30.000, 00 динара,
 14. Теодора Срећковић, из Лебана, Електротехнички факултет у Београду, 3. година, са просечном оценом 9,08 и у складу са Правилником има право на једнократну новчану награду у износу од  30.000, 00 динара, и
 15. Софија Миљковић, из Лебана, Медицински факултет у Нишу, на студијском програму Фармација, 4. година, са просечном оценом 9,07 и у складу са Правилником има право на једнократну новчану награду у износу од 30.000, 00 динара.

ЂАЦИ СРЕДЊИХ И ОСНОВНИХ ШКОЛА

 1. Михајло Срећковић, из Лебана, ученик 4. године Гимназије „Стојан Љубић“ у Лебану, освојено 1. место на државном такмичењу из Физике и у складу са Правилником има право на једнократну новчану награду у износу од  30.000, 00 динара, и
 2. Љубица Анђелковић, из Лебана, ученица 5. разреда ОШ „Радован Ковачевић Максим“ у Лебану, освојено 1. место на републичком такмичењу из предмета Техника и технологија и у складу са Правилником има право на једнократну новчану награду у износу од  30.000, 00 динара.

Образложење:

Чланом 8. Правилника о начину остваривања права на подршку младим талентима са територије општине Лебане 04 бр 02-319/2 од 09.10.2020. године прописано је да Комисија врши стручни преглед пријава на основу правилника и доставља Општинском већу предлог за доделу подстицајних средстава у виду новчане награде младим талентима.

Чланом 5. Став 8. 9. и 10. Правилника прописано је да Комисија доноси Одлуку о остваривању права на подршку младим талентима на основу резултата конкурса,  да се одлука објављује на званичној  интернет страници општине Лебане, сајту www.lebane.org.rs  и огласној табли општине Лебане, на коју кандидат може поднети приговор Општинском већу општине Лебане у року од 8 дана од дана објављивања исте.

Комисија за подршку младим талентима је спровела стручни преглед пријава по расписаном Јавном конкурсу од 30.11.2022. године, и у складу са Правилником, објављује одлуку и општинском већу општне Лебане доставља предлог за доделу подстицајних средстава у виду новчане награде младим талентима. Такође Комисија је утврдила да пријављени кандидати Немања Митровић, из Прекопчелице; Марина Нишкић из Бошњаца, и Наталија Цолић, из Бошњаца, не испуњавају услове прописане Конкурсом и Правилником о начину остваривања права на подршку младим талентима са територије општине Лебане.

О одобрењу подстицајних средстава у виду новчане награде младим талентима општинско веће општине Лебане одлучује појединачним решењем.

Поука о правном леку: Против ове Одлуке кандидати из изреке могу изјавити приговор општинском већу општине Лебане у року од осам дана од дана објављивања исте.

КОМИСИЈА ЗА ПОДРШКУ МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА
04 Број 553-20
ПРЕДСЕДНИК
Наташа Стојановић

Одлукa о остваривању права за доделу подстицајних средстава у виду новчане награде младим талентима

ПОДЕЛИТЕ.