Одлукa о остваривању права за доделу подстицајних средстава младим талентима

0

Одлукa о остваривању права за доделу подстицајних средстава младим талентима (28.01.2022. год)

На основу члана 5 и 8. Правилника о начину остваривања права на подршку младим талентима са територије општине Лебане 04 Број 02-319/2 од 09.10.2020. године, („Службени гласник града Лесковца“, број 24/2018), на седници одржаној 21.01.2022. године Комисија за подршку младим талентима је спровела стручни преглед пријава по расписаном Јавном конкурсу од 18.11.2021. године, и доноси

Одлуку
о остваривању права за доделу подстицајних средстава у виду новчане награде младим талентима

I Комисија је извршила стручни преглед пријава на основу правилника и у складу са истим донела Одлуку о остваривању права за доделу подстицајних средстава у виду новчане награде следећим младим талентима и то:

СТУДЕНТИ НА ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА:

1. Немања Митровић, из Прекопчелице, Филозофски факултет у Београду- Докторске студије историје, 3. година, са просечном оценом 10,00 и у складу са Правилником има право на једнократну новчану награду у износу од 40.000, 00 динара,

2. Младен Младеновић, из Лебана, Филозофски факултет-студије Археологије, у Београду, 2. Година, са просечном оценом 10,00 и у складу са Правилником има право на једнократну новчану награду у износу од 40.000,00 динара,

3. Никола Стојилковић, из Лебана, Фармацеутски факултет у Београду, са просечном оценом 9,80 и у складу са Правилником има право на једнократну новчану награду у износу од 35.000,00 динара

4. Марко Крстић, из Лебана, ПМФ у Нишу –департман за физику, 2. Година, са просечном оценом 9,60 и у складу са Правилником има право на једнократну новчану награду у износу од 35.000,00 динара, и

5. Наталија Тошић, из Бошњаца, Технолошки факултет у Лесковцу, 2. Година, са просечном оценом 9,60 и у складу са Правилником има право на једнократну новчану награду у износу од 35.000,00 динара.

СТУДЕНТИ НА МАСТЕР СТУДИЈАМА:

1. Наталија Цолић, из Бошњаца, Техолошки факултет у Лесковцу, са просечном оценом 9,90 и у складу са Правилником има право на једнократну новчану награду у износу од 35.000, 00 динара,

2. Милена Станковић, из Коњина, Факултет заштите на раду у Нишу, са просечном оценом 9,59 и у складу са Правилником има право на једнократну новчану награду у износу од 35.000, 00 динара

3. Љубица Живковић, из Тогочевца, Технолошки факултет у Лесковцу, 1. година, са просечном оценом 9,38 и у складу са Правилником има право на једнократну новчану награду у износу од 30.000,00 динара,

4. Александар Стаменковић, из Лебана, Електронски факултет у Нишу, са просечном оценом 9,12, у складу са Правилником има право на једнократну новчану награду у износу од 30.000,00 динара, и

5. Анастасија Ђорђевић, из Лебана, Електротехнички факултет у Београду, са просечном оценом 9,07 и у складу са Правилником има право на једнократну новчану награду у износу од 30.000, 00 динара.

СТУДЕНТИ НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА:

1. Лазар Трајковић, из Лебана, Медицински факултет у Београду, 5. година, са просечном оценом 9,97 и у складу са Правилником има право на једнократну новчану награду у износу од 35.000, 00 динара,

2. Божидар Јанковић, из Лебана, Медицински факултет у Нишу, 5. година, са просечном оценом 9,93 и у складу са Правилником има право на једнократну новчану награду у износу од 35.000, 00 динара,

3. Кристина Миљковић, из Ждеглова, Филолошки факултет у Београду, 3. година са просечном оценом 9,88 и у складу са Правилником има право на једнократну новчану награду у износу од 35.000, 00 динара,

4. Филип Динић, из Коњина, Правни факултет у Нишу, 3. Година, са просечном оценом 9,87 и у складу са Правилником има право на једнократну новчану награду у износу од 35.000, 00 динара,

5. Анђела Марковић, из Лебана, Филилошки факултет у Београду-Албански језик, просечна оцена 9,80 и у складу са Правилником има право на једнократну новчану награду у износу од 35.000, 00 динара,

6. Наталија Митровић, из Лебана, Медицински факултет у Нишу, 5. година, са просечном оценом 9,62 и у складу са Правилником има право на једнократну новчану награду у износу од 35.000, 00 динара,

7. Јана Цветковић, из Бошњаца, Технолошки факултет у Лесковцу, 3. Година, са просечном оценом 9,53 и у складу са Правилником има право на једнократну новчану награду у износу од 35.000, 00 динара,

8. Даница Цветковић, из Лебана, Филозофски факултет у Нишу, 3. Година, са просечном оценом, 9,52 и у складу са Правилником има право на једнократну новчану награду у износу од 35.000, 00 динара,

9. Катарина Станојковић, из Лебана, Електронски факултет у Нишу, 3. година, са просечном оценом 9,43 и у складу са Правилником има право на једнократну новчану награду у износу од 30.000, 00 динара,

10. Кристина Крстић, из Лебана, Медицински факултет у Нишу, 2. Година са просечном оценом 9,43 и у складу са Правилником има право на једнократну новчану награду у износу од 30.000,00 динара,

11. Наталија Станковић, из Лебана, Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу, 3. Година, са просечном оценом 9,31 и у складу са Правилником има право на једнократну новчану награду у износу од 30.000,00,

12. Анастасија Станковић, из Лебана, Медицински факултет у Нишу, 4. Година, са просечном оценом 9,11 и у складу са Правилником има право на једнократну новчану награду у износу од 30.000,00 динара,

13. Марија Ђокић, из Лебана, Филолошки факултет у Београду, модул Турски језик, књижевност и култура, 4. Година, са просечном оценом 9,07 и у складу са Правилником има право на једнократну новчану награду у износу од 30.000, 00 динара,

14. Јелена Банковић, из Прекопчелице, Филозофски факултет у Нишу, 4. Година са просечном оценом 9,05 и у складу са Правилником има право на једнократну новчану награду у износу од 30.000,00 динара,

15. Милица Стојановић, из Ћеновца, Факултет организационих наука у Београду, 3. Година, са просечном оценом 9,05 и у складу са Правилником има право на једнократну новчану награду у износу од 30.000,00, и

16. Ђурђица Петровић, из Лебана, Факултет музичке уметности у Београду, 3. година, са просечном оценом 9,03 и у складу са Правилником има право на једнократну новчану награду у износу од 30.000, 00 динара

Образложење:
Чланом 8. Правилника о начину остваривања права на подршку младим талентима са територије општине Лебане 04 бр 02-319/2 од 09.10.2020. године прописано је да Комисија врши стручни преглед пријава на основу правилника и доставља Општинском већу предлог за доделу подстицајних средстава у виду новчане награде младим талентима.
Чланом 5. Став 8. 9. и 10. Правилника прописано је да Комисија доноси Одлуку о остваривању права на подршку младим талентима на основу резултата конкурса, да се одлука објављује на званичној интернет страници општине Лебане, сајту www.lebane.org.rs и огласној табли општине Лебане, на коју кандидат може поднети приговор Општинском већу општине Лебане у року од 8 дана од дана објављивања исте.
Комисија за подршку младим талентима је спровела стручни преглед пријава по расписаном Јавном конкурсу од 18.11.2021. године, и у складу са Правилником, објављује одлуку и општинском већу општне Лебане доставља предлог за доделу подстицајних средстава у виду новчане награде младим талентима.

О одобрењу подстицајних средстава у виду новчане награде младим талентима општинско веће општине Лебане одлучује појединачним решењем.

Поука о правном леку: Против ове Одлуке кандидати из изреке могу изјавити приговор општинском већу општине Лебане у року од осам дана од дана објављивања исте.

КОМИСИЈА ЗА ПОДРШКУ МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА

04 Број 553-18

ПРЕДСЕДНИК
Наташа Стојановић

ПОДЕЛИТЕ.