Конкурс за подршку младим талентима

0

На основу члана 7. став 2. и чл. 4. тачка Ђ. Правилника о начину остваривања права на подршку младим талентима са територије општине Лебане број 04 Број 02- 319/2 од 09.10.2020. године Комисија за подршку младим талентима са територије општине Лебане на седници одржаној 18.11.2021. године, расписује

КОНКУРС ЗА ПОДРШКУ МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

  1. Конкурс се расписује за доделу финансијске подршке младим талентима у области високошколског образовања.
  2. Право на финансијску подршку у виду новчане награде имају млади таленти до 30 година живота, на основу поднетог захтева на пријавном обрасцу, уколико испуњавају опште и посебне услове.
  3. Право на награду, имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог степена студија, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, као и студенти другог и трећег степена студија (мастер и докторске студије) без обзира на начин финансирања школовања, који нису губили ниједну годину током студија, који су према наставном програму високошколске установе на којој студирају посгигли просечну оцену најмање 9,00.

На конкурс се могу пријавити студенти од II до V (и VI) године основних студија, студенти другог степена студија и студенти трећег степена студија који нису у радном односу, који су одмах по завршетку основних студија наставили студије другог степена (мастер) и трећег степена (докторске).

На расписани конкурс право учешћа немају студенти виших школа по старом или високоструковних школа по Болоњи.

 

ДОНЕТЕ ОДЛУКЕ:

Одлукa о остваривању права за доделу подстицајних средстава у виду новчане награде младим талентима (28.01.2022. год.)

ПОДЕЛИТЕ.