Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката из области унапређења положаја Рома

0

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
01 Број: 400-222
Датум:  08.02.2022. године
Л е б а н е

На основу члана 10. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Лебане 04 бр 400-242/2 од 08.02.2019. год и чл. 65. Статута општине Лебане („Службени гласник града Лесковца“, број 08/19), председник општине Лебане, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
ИЗ ОБЛАСТИ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА РОМА

Јавни конкурс се расписује за пројекте удружења на подручју општине Лебане који се реализују у 2022. години.

Средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења утврђују се одлуком о буџету општине Лебане за сваку буџетску годину и могу се користити само до висине средстaва утврђених истом одлуком.

Укупан износ средстава опредељених за финансирање и суфинансирање пројеката удружења је  1.000.000,00 динара.

I Под програмима и пројектима удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Лебане, подразумевају се програми и пројекти из области унапређења положаја Рома.

II  Право на коришћење средстава имају удружења која програм и пројекат реализују на територији односно у интересу грађана општине Лебане.

III  Пријаве на јавни конкурс се подносе Комисији на пријавном обрасцу који је саставни део конкурсне документације, у року од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.

Конкурсна документација садржи:

 • пријавни образац
 • образац описа програма и пројекта;
 • образац плана активности;
 • оверену фотокопију статута, у случају да се оснивачки акт не налази на званичном сајту регистрационог органа;
 • писану изјаву да ће додељена средства бити наменски утрошена;
 • писану изјаву и уговор о партнерству;
 • биографију координатора пројекта и кључних стручњака.

ЈАВНИ КОНКУРС (цео текст)

ОБРАСЦИ:

 1. Prilog-2-Budzet-OSTALA-udruzenja-Lebane-2022
 2. PRIJAVNI-OBRAZAC-Лебане-2022
 3. PLAN-AKTIVNOSTI-ZA-NAREDNI-PERIOD-1-Лебане-2022
 4. OBRAZAC-OPISA-PROJEKTA-1-Лебане-2022doc
 5. IZJAVA-PARTNERA-PROJEKTA-PROGRAMA-1-Lebane-2022
 6. Izjava-da-ce-sredstva-biti-namenski-utrosena-1-Лебане-2022

Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката 2022. 24.03.2022

ПОДЕЛИТЕ.