Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката борачко-инвалидских удружења

0

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
01 Број: 400-474
Датум: 15.03.2023. године
Лебане

На основу члана 10. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима  за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Лебане 04 бр 400-242/2 од 08.02.2019. год и чл. 65. Статута општине Лебане („Службени гласник града Лесковца“, број 08/19), председник општине Лебане, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
ИЗ ОБЛАСТИ БОРАЧКИХ И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Јавни конкурс се расписује за пројекте удружења на подручју општине Лебане који се реализују у 2023. години.

Средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења утврђују се одлуком о буџету општине Лебане за сваку буџетску годину и могу се користити само до висине средстaва утврђених истом одлуком.

Укупан износ средстава опредељених за финансирање и суфинансирање пројеката удружења је  3.450.000,00 динара.

I Под програмима и пројектима удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Лебане, подразумевају се програми и пројекти из области активности борачких и борачко-инвалидских организација.

II Право на коришћење средстава имају удружења која програм и пројекат реализују на територији односно у интересу грађана општине Лебане.

Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката борачко-инвалидских удружења

ОБРАСЦИ:

  1. Izjava-da-ce-sredstva-biti-namenski-utrosena-1-Лебане
  2. IZJAVA-PARTNERA-PROJEKTA-PROGRAMA-1-Lebane
  3. OBRAZAC-OPISA-PROJEKTA-1-Лебане
  4. PLAN-AKTIVNOSTI-ZA-NAREDNI-PERIOD-1-Лебане
  5. PRIJAVNI-OBRAZAC-Лебане
  6. Prilog-2-Budzet-udruzenja-Lebane

Листа вредновања удружења 2023 13.04.2023.

ПОДЕЛИТЕ.