Јавни позив за предлоге пројеката за набавку опреме и увођење услуга за предузетнике, микро и мала предузећа

0

Подршка Европске уније развоју општина – ЕУ ПРО Програм допринеће уравнотеженијем друштвено-економском развоју Србије, кроз повећање конкурентности и социјалне кохезије у 99 општина у два региона:региону Шумадије и западне Србије, и региону јужне и источне Србије. Европска унија (ЕУ) је издвојила 25 милиона евра  за реализацију Програма у периоду од 36 месеци. Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) одабрана је за индиректно управљање путем позива за изражавање интереса.

Постоје три резултата која Програм жели да постигне:

Резултат 1: Побољшана технолошка структура малих и средњих предузећа (МСП) и њихова способност да извозе
Резултат 2: Побољшани услови за пословање кроз ефикасније пружање административних услуга, боље управљање земљиштем и конкретне инвестиције у инфраструктуру
Резултат 3: Боља социјална кохезија и привлачнија животна средина кроз побољшање јавне инфраструктуре мањих размера и друштвених односа

Директни корисници ЕУ ПРО су стуктуре  локалне управе, домаћа МСП, организације цивилног друштва (ОЦД) и организације за пословну подршку (ОПП). Крајњи корисници су становници 99 општина.

ЕУ ПРО Програм заснован је на Националним приоритетима за међународну помоћ у Републици Србији 2014–2017, са пројекцијама до 2020. године (НАД)[5], који су значајни за процес придруживања Србије ЕУ и друштвено-економски развој. Активности Програма спроводиће се у партнерству са Владом Србије, истовремено поштујући националне стратегије, законе и релевнтна документа о развоју како би се обезбедило национално власништво и помогао развој националних капацитета.

ЈАВНИ ПОЗИВ – презимање

ПОДЕЛИТЕ.