Јавни конкурс за суфинансирање пројеката у области јавног информисања

0

Република Србија
ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
01 Број 400-413
Л е б а н е

На основу чланова 17, 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, број 83/2014, 58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење) , чланова 4. и 8. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, број 16/2016 и 08/17), Oдлуке о буџету Општине Лебане за 2023. годину и члана 82. и 85. Статута општине Лебане („Службени гласник општине Лесковац“, број 08/2019 и 30/2021), начелница општинске управе Лебане расписује

Ј А В Н И    К О Н К У Р С

за суфинансирање пројеката за остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Лебане у 2023. години.

1.   ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Предмет конкурса је суфинансирање пројеката из буџета општине Лебане за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Лебане у 2023. години (у даљем тексту: Конкурс). Расписује се за суфинансирање пројекта за производњу медијских садржаја ради подизања квалитета информисања грађана који живе на територији општине Лебане и остваривање другог јавног интереса у области јавног информисања у складу са чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима. Циљ је подизање квалитета информисања јавности о актуелним дешавањима од значаја за живот свих грађана општине Лебане, о раду органа локалне самоуправе у области културног и уметничког стваралаштва, заштите деце и младих, образовања, науке, спорта, културе, туризма, привреде, запошљавања и самозапошљавања, заштите животне средине и здравља људи, подизања квалитета информисања особа са инвалидитетом, односно ради подизања квалитета информисања припадника националних мањина.

Расписује се један јавни позив за 2023. годину и при томе се води рачуна о стратешким опредељењима локалне самоуправе, односно општине Лебане у области јавног информисања.

Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката чија реализација траје до 31.12.2023. године.

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

ПОДЕЛИТЕ.