ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ОБЈЕКТА – Питања и одговори

2023.

28.09.2023. – ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације  породичних кућа и станова на територији општине Лебане за 2023. годину

У складу са чланом 12. Правилника расписује се Јавни позив за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације  породичних кућа и станова на територији општине Лебане (у даљем тексту: Јавни позив). Мере енергетске санације спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији општине Лебане. Домаћинства која испуњавају услове за доделу средстава на основу Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општина Лебане за 2023. годину могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног позива.

Циљ спровођења мера енергетске санације породичних кућа и станова је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Лебане.

ГРАЂАНИ

30.11.2023. године

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

ПРАВНА ЛИЦА

01.12.2023. године

 

28.09.2023. године

 

 


2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ – СОЛАРНИ ПАНЕЛИ 08.08.2022.

Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Лебане

Поновљени јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Лебане 05.08.2022.

Други поновљени јавни конкурс за учешће привредних субјекта у спровођењу мера енергетске санације стамбених објекта на територији општине Лебане 23.08.2022.

 

– Прелиминарна ранг листа 07.09.2022

– Решење неуредна пријава 07.09.2022


ЈАВНИ ПОЗИВ ГРАЂАНИ 05.08.2022. год.

30.08.2022. – Продужен рок за пријављивање на Јавном позиву за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и  стамбених зграда на територији општине Лебане на 25 дана, закључно са 26.09.2022. године.

 

Прелиминарна ранг листа домаћинстава 11.10.2022. год.

Коначна ранг крајних корисника за меру 1.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА КРАЈЊИМ КОРИСНИЦИМА ЗА МЕРУ 1.

Прелиминарна ранг листа крајњих корисника-соларни панели 14.12.2022.

Коначна ранг листа крајњих корисника-соларни панели 10.01.2023.

Одлука о додели бесповратних средстава грађанима – соларни панели 03.02.2023.

 


Питања и одговори

Одговор 1

Одговор 2