Заштита животне средине

Рад са странкама од 7:00 до 15:00
Референт заштите животне средине: Михајло Јанковић
Канцеларија: 18
Лебане, Цара Душана 116
е-маил: mihajlo.jankovic@lebane.org.rs

Сви захтеви из надлежности овог Одсека се подносе у општинском Услужном центру, радним данима од 07 до 15 сати.