Poziv za besplatnu obuku iz oblasti organske proizvodnje za nezaposlene i neformalno zaposlene žene

0

Organizator: Serbia organica
Rok za prijavu: 15. januara 2017.
Web: www.serbiaorganica.info/

„Serbia organika“ će u narednom periodu realizovati projekat “Organskom
proizvodnjom do lakšeg zapošljavanja žena”, a uz podršku Ministarstva za
rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja- Sektora za razvojne
poslove i poslove planiranja-Grupe za unapređivanje rodne ravnopravnosti a
na osnovu konkursa za poboljšanje ekonomskog položaja žena.
Pozivamo sve zainteresovane žene koje žive na teritoriji Grada Beograda
i drugih Opština koje gravitiraju Beogradu da se prijave za besplatnu
obuku, koja će se održati u po četkom februara u Beogradu.Tačne termine
ćemo naknadno utvrditi.
Uslov je da pripadaju nekioj od navedenih kategorija:
• Žene u evidenciji službe za zapošljavanje
• Neformalno zaposlene žene
• Zaposlene žene sa malim prihodom odnosno nedovoljnim za izdržavanje
porodice kojima bi bavljenje organskom proizvodnjom bio dodatan izvor
prihoda
Molimo sve zainteresovane da se prijave i pošalju svoje kontakt podatke
na sledeće kontakte: office@serbiaorganica.org ili
ivana.simic@serbiaorganica.org najksnije do 15.01.2017. Broj polaznica
je ograničen, pa će se selekcija izvršiti u skladu sa dodatnim
kriterijumima.
Projektom je predviđena 4 -dnevna obuka u vidu teorijskih i praktičnih
predavanja i radionica kako bi se polaznice obučile svim principima,
metodama i veštinama i upoznale sa zakonskim propisima ove oblasti.
Predviđene teme su:
• Uvod u orgasnku proizvodnju,
• osnovni principi,
• koraci za uspostavljanje sertifikovane proizvodnje,
• zakonodavno okvir,
• sertifikacija,
• metode i tehnologija proizvodnje,
• zaštita i ishrana bilja ,
• marketing i tržište,
• ekonosmki aspekt,
• mere podrške.
Praktična obuka podrazumeva posetu sertifikovanim organskim gazdinstvima
koje vode žene i uspešno plasiraju svoje proizvode na tržišta kao
primerima dobre prakse.
Nakon obuke predviđena je organizacija je okruglog stola u cilju
upoznavanje i povezivanje korisnica sa kompanijama koje su već
pozicionirane na tržištu zbog mogućnosti kreiranja kooperantskih odnosa
sa njima i obezbeđenja njihove podrške za otpočinjanje proizvodnje, ali i zbog
lakšeg plasiranja i ulaska na domaće i/ili strano tržište kao i sa
predstavnicima distributera i trgovačkih objekata koji se bave
maloprodajom organskih proizvoda kako bi ih upoznali sa uslovima i
kriterijuma plasiranja proizvoda u istim u slučaju da žele da se na neki
od ta dva načina bave plasmanom svojih proizvoda.
Osnovni cilje projekta da pomogne ekonomskom osnaživanju žena koje žive u
prigradskim područjima većih gradova kao što je Beograd kroz
samozapošljavanje putem bavljenja organskom poljoprivrednom proizvodnjom, koja
je perspektivna i ekonomski vrlo isplatljiva grana poljoprivrede i koja
daje šansu kroz prodaju proizvoda koji imaju dodatnu vrednost za
ostvarenjem stabilnih prihoda. Zapošljavanje na ovaj način pruža ekonomsko
osnaživanje žena, a pruža i mogućnost za kreiranje fleksibilnog radnog
vremena što naročito odgovara ženama koje imaju decu i porodicu. S
obzirom na činjenice da je potražnja za organskim proizvodima najveća u
Beogradu, da Beograd apsorbuje najveći deo proizvedenih organskih
proizvoda u Srbiji odnosno da se na njegovom tržištu odvija najveći deo
ukupnog prometa, mišljenja smo na osnovu velikog iskustva u ovoj oblasti
da žene koje žive u opštinama Beograda imaju odlične preduslove za
ostvarenje uspešnog posla kroz bavljenje organskom proizvodnjom zbog
olakšanog pristupa tržištu i realtivno malih transportnih troškova.
Glavne ciljne grupe su žene koje su nezaposlene, a koje žele da imaju
sopstveni posao u okviru svojih, porodičnih i/ili iznajmljenih
poljoprivrednih gazdinstava, žene koje su na tržištu rada, žene koje su
neformalno zaposlene i sa neodgovarajućim uslovima rada, kojima više
odgovara fleksibilno radno vreme što im bavljenje organskom proizvodnjom
omogućava.

Podeli:

O autoru

Powered by themekiller.com