Ovi proizvođači mleka u kesama su na udaru inspekcije zbog bakterija

0

Inspektori su dobili nalog da izvrše kontole u svim mlekarama koje su
bile na spisku onih u kojima se prodaje mleko neispravnog kvaliteta,
a bilo koja odstupanja biće sankcionisana, najavio je v.d. direktor
Kako je naveo, veterinarska inspekcija je, na osnovu informacija da je u
određenom broju uzoraka mleka došlo do odstupanja u kvalitetu i
bakterologiji,
poslata u instituciju koja je vršila analize radi uvida u rezultate.
Nakon toga, ističe Petrović, inspektori su dobili nalog da izvrše
vanrednu inspekciju, kontrolu rada i kontrole opštih i posebnih uslova i
higijene svih mlekara koje su bile na spisku.
„U toku kontrole će se vršiti i pregled objekta, uslova rada i
zaposlenih radnika, kontrola i uzorkovanje ulazne sirovine kao i gotovih
proizvoda“, istakao je on.
Bilo koja odstupanja koja se eventualno pronađu, kaže on, biće
sankcionisana ili privremenim zatvaranjem objekta ili zatvaranjem na duži
period.
Analizu 22 uzorka pasterizovanog mleka različitih proizvođača sproveo je
Naučni institut za veterinarstvo u Novom Sadu,
a tom analizom je utvrđeno da je mleko u kesama pojedinih proizvođača
sumnjivog kvaliteta i da je u kod osam od 22 kontrolisana uzorka otkriven
viši nivo bakterija od dozvoljenih.
Ove informacije saopštio je u petak predsednik Nacionalne organizacije
potrošača Srbije Goran Papović.
„Nakon sve učestalijih prijava, rešili smo da obiđemo celu Srbiju kako
bismo prikupili uzorke iz mlekara.
Ono što se na prvi pogled može zaključiti jeste da su veliki proizvođači
izuzetno pedantni i da u njhovom mleku nema bakterija, za razliku od
malih mlekara u čijem meku u kesama je otkriveno prisustvo ešerihije
koli i entero bakterije“, rekao je Papović.
S obzirom da Nacionalna Organizacija potrošača Srbije – NOPS pored
unapređenja oblasti zaštite potrošača putem edukacije i pružanja pravne
pomoći,
ima za cilj i obavezu da vrši kontrolu kvaliteta i ispravnosti proizvoda
na tržištu Republike Srbije, ovaj put smo se osvrnuli na kvalitet i
bezbednost osnovne životne namirnice,
posebno zastupljene u ishrani dece – MLEKA.
Kako smo u prilici sve češće da čujemo o brojnim neispravnim proizvodima
namenjenih pre svega za ishranu najmlađih, izvršili smo potrebne analize
mleka svih registrovanih proizvođača na teritoriji Republike Srbije.
Rezultati su pokazali da veliki proizvođači pored unapređene
tehnologije u proizvodnji, vode računa i o higijeni,
odnosno bezbednosti proizvoda, dok je kod mleka manjih proizvođača
ustanovljeno prisustvo određenih bakterija, opasnih po zdravlje.
Stupanjem na snagu „Pravilnika o opštim i posebnim uslovima higijene
hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje,
prerade i prometa“ (Sl. glasnik RS 72/2010) uveden je novi sistem
kontrole hrane usklađen sa propisima Evropske unije.
Pokazatelji higijene procesa (Enterobakterije i E. coli) se ispituju u
mleku i proizvodima od mleka samo dok su pod nadžorom proizvođača,
odnosno uzorkovanje se vrši samo u mlekari. To znači da je sistem
kontrole u mlekari takav (HACCP i preduslovni programi) da osigurava
dobru higijenu procesa.
Mlekare dobru higijenu procesa dokazuju laboratorijskim ispitivanjima i
nizom kontrolnih mera koje stalno prate, a moraju da pokažu na uvid
nadležnom veterinarskom inspektoru.
Svi registrovani objekti za proizvodnju i promet hrane u Srbiji imaju
uveden HACCP sistem,
međutim, koliko ovaj sistem postoji samo na papiru a koliko zaista živi
u proizvodnji pokazuju rezultati ispitivanja prisustva Enterobakterija i
E.coli u pasterizovanom mleku u prometu.
Na taj način, manji proizvođači mleka u kesama, ne samo da obmanjuju
potrošače zarad većeg profita,
kupujući bakteriološki neispravno sirovo mleko koje nijedna ozbiljna
kompanija ne bi otkupila, oni dovode u pitanje zdravlje svih konzumenata,
posebno dece u čijoj je ishrani mleko najzastupljenije.
Analizom 22 uzorka pasterizovanog mleka različitih proizvođača, koju je
sproveo Naučni institut za veterinarstvo u Novom Sadu,
došli smo do saznanja da sledeće mlekare imaju povišen ili izrazito
povišen nivo prisustva bakterija u sirovom mleku, u odnosu na dozvoljeni
nivo,
iako je mleko u kesi vec obrađen proizvod. To pokazuje da je situacija
mnogo gora i moraju se hitno preduzeti zaštitne mere i kontrola
kvaliteta mleka malih mlekara koje proizvode mleko u kesama.
Veće prisustvo Enterobakterija i E.coli od granične vrednosti
ustanovljeno je u proizvodima sledećih mlekara:
1. Dana 1.6%mm (Vrbas) – Enterobakterija 30000
2. Dana 2.8%mm (Vrbas) – Enterobakterija 30000
3. Žitko 3.2%mm (Raška) – Enterobakterija 150
4. Bravo 2.8%mm (Surčin) – Enterobakterija 7500
5. Stado moje 2.8%mm (Mošorin) – Enterobakterija 30000
6. Belkino 2.8%mm (Ečka) – Enterobakterija 1200
7. MK Petrović 3.2%mm (Leskovac) – Enterobakterija 1000 i E.coli 100
8. Mlekara Pančevo 2.8%mm (Pančevo) – Enterobakterija 1000
Preostali rezultati dobijenih analiza će biti naknadno objavljeni.
Postavlja se pitanje, ako je Pravilnikom propisano da proizvođač odgovara
za higijensku ispravnost proizvoda samo u procesu proizvodnje i pakovanja,

da li je moguće da se bakterije pojave u hermetički zatvorenim
proizvodima na rafovima ili u frižiderima?
Ko se poziva na odgovornost u takvim slučajevima i da li se na takav
način neopravdano isključuje odgovornost proizvođača?
Odgovor koji smo dobili od nadležnih inspekcijskih organa je da se
bakterije u samom proizvodu tokom transporta i skladištenja mogu pojaviti
isključivo ukoliko je ambalaža oštećena,
a takav proizvod se ne bi smeo naći u prodaji. U suprotnom, ukoliko je
proizvod neoštećen, a sadrži bakterije, propust je došao prilikom
proizvodnje i/ili pakovanja istog.
Kako tvrde u resornom Ministarstvu, Pravilnici su usklađeni sa evropskim
standardima. Međutim, nakon dobijenih rezultata sprovedenih analiza,
dovodi se u pitanje da li i na koji način nadležni organi vrše kontrolu
primene tih propisa od strane proizvođača mleka i mlečnih prerađevina?
Kao udruženje, apelujemo na potrošače da ne kupuju mleko u kesama
pomenutih malih mlekara jer je ono opasno po zdravlje!
Apelujemo i na trgovinske lance da ne prodaju ova mleka bar iz moralnih
razloga kako bi sprečili dalje trovanje dece i ljudi u Srbiji.
Apelujemo i na državu i relevantne ispekcije da pooštre kontrole i da se
pozabave mlekom jer je upravo to najzastupljenija namirnica u ishrani
dece!

Spisak svih mlekara koje su bile kontorlisane.

Naziv mlekare Grad

1. „Mlekara Loznica“ Loznica
2. Mlekara „Kuč“
Kragujevac
3. Mlekara „Dana“ Vrbas
4. Mlekara „Biser“ Zrenjanin
5. Mlekara „Panoni, Blago ravnice“ Zrenjanin
6. Mlekara „Milanović“ Šabac
7. PK „Zlatibor“ Zlatibor
8. Mlekara „Belkino“ Žitište
9. „Mlekara Pančevo“ Pančevo
10. Mlekara „Dukat“ Sombor
11. „Mlekara Subotica“ Subotica
12. Mlekara „Vindija“ Varaždin
HR
13. Mlekara „Meggle“
Kragujevac
14. Mlekara „Imlek“ Padinska
Skela
15. K Plus (PK Zlatibor) Zlatibor
16. Sveže mleko – Merkator (PK Zlatibor) Zlatibor
17. Mlekara „Zornić“ Tutin
18. Mlekara „Fin Agro“ Raška
19. Mlekara „Žitko Mlek“ Raška
20. Mlekara „Golija“ Raška
21. „Domaća mlekara“ Maglić
22. Mlekara „Lazar“ Blace
23. Mlekara „Stado moje“ Mošorin
24. Mlekara „Milk Haus“ Niš
25. Mlekara „Bio Mlek“
Grabovica
26. Mlekara „Gložane“
Vlasotince
27. Mlekara „MK Petrović“ Leskovac
28. Mlekara „Belkino“ Ečka
29. Mlekara „Bravo“ Surčin
30. Mlekara „Milkop“ Tavnik
31. Mlekara „Livada“ Kuč
Kragujevac

Podeli:

O autoru

Powered by themekiller.com