Organizaciona struktura opštine Lebane

Objedinjenim Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj upravi, pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama (daljem tekstu: Pravilnik) uređuju se organizacione jedinice i njihov delokrug, rukovođenje organizacionim jedinicama, nazivi i opisi radnih mesta, zvanja u kojima su radna mesta razvrstana, potreban broj zaposlenih za svako radno mesto, vrsta i stepen obrazovanja, radno iskustvo i drugi uslovi za rad na svakom radnom mestu u Opštinskoj upravi, Opštinskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama opštine Lebane.

Stručnim službama i posebnim organizacijama smatraju se stručne službe i posebne organizacije koje su osnovane za obavljanje poslova uprave.

 

Powered by themekiller.com