Opštinsko veće

0

Opštinsko veće je izvršni organ i njega čine predsednik opštine, zamenik predsednika opštine, kao i jedanaest članova Opštinskog veća. Predsednik opštine je predsednik Opštinskog veća a zamenik predsednika opštine je član Opštinskog veća po funkciji.

Opštinsko veće:

  • predlaže Statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi Skupština;
  • neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine opštine;
  • donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da Skupština opštine ne donese budžet pre početka fiskalne godine;
  • vrši nadzor nad radom Opštinske uprave, poništava ili ukida akte Opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, Statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koje donosi Skupština opštine;
  • rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine;
  • stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Republike Srbije,
  • postavlja i razrešava načelnika opštinske uprave;
  • obrazuje radna tela za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti;
  • donosi Poslovnik o radu.

Predsednik opštine je i predsednik opštinskog veća.

 

Podeli:

O autoru

Powered by themekiller.com