Претраживање: Обавештења

Обавештења

Јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета општине Лебане ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања.

Избор пројеката из области јавног информисања на територији општине Лебане, који ће бити суфинансирани средствима из буџета општине Лебане за 2015. годину у укупном износу од 1.000.000 динара.

Обавештења

ОГЛАС о јавном надмњетању за давање у закуп пословног простора бнфе „РАДАН“ у
Лебану

Пословни простор бифе „РАДАН“ у Лебану, површине 223,35м2, на к.п. бр. 3085 и 3086 у К.О. Лебане, издаје се у закуп на период до 5 (пет) година.

Обавештења

ОГЛАС о јавном надмњетању за давање у закуп пословног простора бнфе „РАДАН“ у
Лебану

Пословни простор бифе „РАДАН“ у Лебану, површине 223,35м2, на к.п. бр. 3085 и 3086 у К.О. Лебане, издаје се у закуп на период до 5 (пет) година.

Обавештења

ЈП Дирекција за планирање и изградњу Лебане расписује Оглас о јавном надметању за давање неизграђеног јавног грађевинског земљишта на привремено коришћење (на одређено време) до 5 година.