Javni uvid PDRa turističke zone u delu naselja Drvodelja

0

Opštinska uprava opštine Lebane, Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne, komunalno-građevinske stambene i inspekcijske poslove, na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“ br. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19) i člana 55. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (“Sl. glasnik RS“ broj 32/19)

O G L A Š A V A

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALJNE  REGULACIJE

turističke zone u delu naselja Drvodelj

Javni uvid za nacrt Plana detaljne regulacije turističke zone u delu naselja Drvodelj  obaviće se u trajanju od 30 dana u vremenu od 30.09.2019 godine zaključno sa 30.10.2019 godine. Materijal za javni uvid, biće izložen, svakog radnog dana, u kancelariji br.19, u Odeljenju za urbanizam, ul. Cara Dušana br.116 u vremenu od 10 do 14 časova, kao i na internet strani – sajtu opštine Lebane (www.lebane.org.rs).

Zainteresovanim pravnim i fizičkim licima koja će vršiti uvid u izloženi materijal za javni uvid, Odeljenje za urbanizam, pružiće sve potrebne informacije i stručnu pomoć, u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi i sugestija. Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja, odnosno pružanje potrebnih informacija je  Dušan Bukvić.

Primedbe i sugestije na izloženi materijal, mogu se dostaviti tokom trajanja javnog uvida na nacrt planskog dokumenta u pisanom obliku, Opštinskoj upravi opštine Lebane, Odeljenju za urbanizam, 16230 Lebane, ul.Cara Dušana br.116, lično na pisarnici ili poštom, zaključno sa 30.10.2019 godine.

Po završenom javnom uvidu, održaće se javna sednica Komisije za planove Opštine Lebane 01.11.2019 godine, u 12.00 sati u zgradi Opštinske uprave opštine Lebane, u sali Skupštine opštine u prizemlju. Javnoj sednici mogu prisustvovati sva pravna i fizička lica koja su u pisanom obliku podnela primedbe i sugestije u toku trajanja javnog uvida, koje mogu obrazložiti pred Komisijom za planove.

DOKUMENTACIJU MOŽETE PREUZETI OVDE.

Podeli:

O autoru

mm

Cara Dušana 116, 16230 Lebane, Srbija TELEFON: +381 (0)16 843 710

Powered by themekiller.com