Javni uvid PDRa jugoistočnog dela naselja Lebane oko ulica Nikole Tesle i Jablaničke

0

Opštinska uprava opštine Lebane, Odeljenje za urbanizam, na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“ br. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19) i člana 55. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (“Sl. glasnik RS“ broj 32/19)

OGLAŠAVA JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE

jugoistočnog dela naselja Lebane oko ulica Nikole Tesle i Jablaničke

Javni uvid za nacrt Plana detaljne regulacije jugoistočnog dela naselja Lebane oko ulica Nikole Tesle i Jablaničke obaviće se u trajanju od 30 dana u vremenu od 08.08.2019.godine zaključno sa 08.09.2019.godine. Materijal za javni uvid, biće izložen, svakog radnog dana, u kancelariji br.19, u Odeljenju za urbanizam, ul. Cara Dušana br.116 u vremenu od 10 do 14 časova, kao i na internet strani – sajtu opštine Lebane (www.lebane.org.rs).

Zainteresovanim pravnim i fizičkim licima koja će vršiti uvid u izloženi materijal za javni uvid, Odeljenje za urbanizam, pružiće sve potrebne informacije i stručnu pomoć, u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi i sugestija. Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja, odnosno pružanje potrebnih informacija je Dušan Bukvić.

Primedbe i sugestije na izloženi materijap, mogu se dostaviti tokom trajanja javnog uvida na nacrt planskog dokumenta u pisanom obliku, Opštinskoj upravi opštine Lebane, Odeljenju za urbanizam, 16230 Lebane, ul.Cara Dušana br.116, lično na pisarnici ili poštom, zaključno sa 08.09.2019. god.

Po završenom javnom uvidu, održaće se javna sednica Komisije za planove Opštine Lebane 12.09.2019.  godine u 12.00 sati u zgradi Opštinske uprave opštine Lebane, u sali Skupštine opštine u prizemlju. Javnoj sednici mogu prisustvovati sva pravna i fizička lica koja su u pisanom obliku podnela primedbe i sugestije u toku trajanja javnog uvida, koje mogu obrazložiti pred Komisijom za planove.

DOKUMENTACIJU MOŽETE PREUZETI OVDE.

Podeli:

O autoru

mm

Cara Dušana 116, 16230 Lebane, Srbija TELEFON: +381 (0)16 843 710

Powered by themekiller.com