Javna rasprava nacrta Lokalnog antikorupcijskog plana

0

Radna grupa za izradu Lokalnog antikorupcijskog plana, na sednici održanoj dana 01.07.2019. godine je usvojila  nacrt Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) za opštinu Lebane, i isti dostavila opštinskom veću opštine Lebane radi organizovanja javne rasprave.

Opštinsko veće opštine Lebane upućuje javni poziv građanima, udruženjima, stručnoj i ostaloj javnosti, i stavlja na javni uvid Lokalni antikorupcijski plan (LAP) za opštinu Lebane, objavljivanjem na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Lebane, kao i na oglasnoj tabli opštine Lebane i uslužnom centru OU Lebane.

Javna rasprava trajaće 15 dana, u periodu od 02.10.2019. godine do 17.10.2019. godine.

Dana 16.10.2019. godine, u periodu od 10,00 do 13,00 časova, u sali Skupštine opštine Lebane, održaće se otvoreni sastanak predstavnika nadležnih organa Opštine sa zaintresovanim građanima, udruženjima, stručnoj i ostaloj javnosti.

Poziva se sva zainteresovana javnost da uzme učešće u izradi Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) za opštinu Lebane, da, svoje primedbe, predloge i mišljenja na nacrt Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) za opštinu Lebane, dostavi opštinskom veću opštine Lebane na adresu ul. Cara Dušana 116. 16230 Lebane, ili na email adresu opstinskovece@lebane.org.rs, u periodu trajanja javne rasprave.

Opštinsko veće opštine Lebane dužno je da prilikom utvrđivanja predloga Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) za opštinu Lebane vodi računa o sugestijama i predlozima datim u javnoj raspravi.

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE LEBANE

04Broj:02-196/1

ZAMENIK PREDSEDNIKA

Boban Pejić

 

Podeli:

O autoru

mm

Cara Dušana 116, 16230 Lebane, Srbija TELEFON: +381 (0)16 843 710

Powered by themekiller.com