Javna rasprava – Lokalni akcioni plan za mlade opštine Lebane

0

Kancelarija za mlade opštine Lebane je izradila predlog Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Lebane za period od 2019-2024.godine, i isti dostavila opštinskom veću opštine Lebane radi organizovanja javne rasprave.

Opštinsko veće opštine Lebane upućuje javni poziv građanima, udruženjima, stručnoj i ostaloj javnosti, i stavlja na javni uvid predlog Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Lebane za period od 2019-2024.godine, objavljivanjem na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Lebane, kao i na oglasnoj tabli opštine Lebane i uslužnom centru OU Lebane.

Javna rasprava trajaće 15 dana, u periodu od 07.11.2019. godine do 22.11.2019. godine.

Dana 22.11.2019. godine u 10 časova u sali Skupštine opštine Lebane, održaće se otvoreni sastanak predstavnika nadležnih organa Opštine sa zaintresovanim građanima, udruženjima, stručnoj i ostaloj javnosti.

Poziva se sva zainteresovana javnost da uzme učešće u izradi konačnog predloga Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Lebane za period od 2019-2024.godine, da,  svoje primedbe, predloge i mišljenja na predlog  Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Lebane za period od 2019-2024.godine, dostavi opštinskom veću opštine Lebane na adresu: ul. Cara Dušana 116. 16230 Lebane, ili na email adresu opstinskovece@lebane.org.rs, u periodu trajanja javne rasprave.

Opštinsko veće opštine Lebane dužno je da prilikom utvrđivanja konačnog predloga Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Lebane za period od 2019-2024.godine vodi računa o sugestijama i predlozima datim u javnoj raspravi.

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE LEBANE

04Broj: 02-222/1

PREDSEDNIK

Ivan Bogdanović

NACRT – LAP za mlade opštine Lebane

Podeli:

O autoru

mm

Cara Dušana 116, 16230 Lebane, Srbija TELEFON: +381 (0)16 843 710

Powered by themekiller.com