Обједињена процедура

Регистар решења по чл.145

Alilovic Srba 06 Broj 351-4715 (42.5k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Cvetkovic Milunka 06 Broj 351-5615 (38k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Dragan Pijovic (53k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Dragan Pijovic ROP LEB 3065 ISAW 1-2016 (134.6k)
Последња измена 9. May 2016. 11:17
Dragi Mladenovic 06 Broj 351-134-15 (32k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Filipovic Zvonimir 06 Broj 351-132 15 (37k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Goran Djokic ROP LEB 3513 ISAW 1-2016 (131.1k)
Последња измена 9. May 2016. 11:17
Ivica Stojanovic 06 Broj 351-103-15 (40k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Jacimovic Suzana 06 Broj 351-102 15 (40.5k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Krstic Snezana 06 Broj 351-8015 (43k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Latifovic Malisa 06 Broj 351-1915 (42.5k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Marković Boban Sanacija (37k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Milivoje Stamenkovic 06 Broj 351-117 15 (40k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Miljkovic Bozidar 06 Broj 353-53 15 (40.5k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Milorad Ristic 06 Broj 351-176-15 (37.5k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Milosavljevic Zivko 06 Broj 351-2315 (42k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Mitrovic Sladjana 06 Broj 353-48 15 (39.5k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Predrag Pavlovic 06 Broj 351-112 15 (43.5k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Randjelovic Jovica 06 Broj 351-1715 (42.5k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Resenje O Odbijanju Goran Djokic ROP LEB 1785 ISAW 1-2016 (201.6k)
Последња измена 9. May 2016. 11:17
Rozika Zlatanovic 06 Broj 351-154-15 (42k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Sasa Simonovic 06 Broj 351-96-15 (42k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Slobodan Ristic 06 Broj 351-122-15 (34.5k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Stankovic Goran 06 Broj 351-7715 (42.5k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Stanojevic Slavoljub 06 Broj 351-146-15 (41k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Stojanovic Dragi 06 Broj 351-130 15 (37k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Vuk Karadzic 06 Broj 351-182-15 (40k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
ДеверраФарм Решење верзија (84.4k)
Последња измена 10. November 2016. 14:47
Дом здравља Лебане Верзија (127.4k)
Последња измена 3. August 2016. 11:16
Драгоњуб Живковић Ограда нацрт решења (255.8k)
Последња измена 4. November 2016. 11:04
Живковић Настасја Верзија ограда (128.1k)
Последња измена 17. November 2016. 11:48
Мирослава Ђорић Решење по чл 145 верзија (131.6k)
Последња измена 8. June 2016. 13:34
Решење Сузана и Милорад Стефановић верзија (319k)
Последња измена 5. December 2016. 13:13
Решење Тања Спасић ограда верзија (134.4k)
Последња измена 9. February 2017. 13:58
Телеком оптички (135.3k)
Последња измена 23. February 2017. 06:52
верзија Станковић Горан Коњино 145 (129.1k)
Последња измена 9. November 2016. 11:56
верзија Теодора кров (205.2k)
Последња измена 2. February 2017. 14:44
верзија општина прикључак на НН мрежу спортске дворане (127.5k)
Последња измена 13. October 2016. 10:47
верзија по члану 145 Стојановић Боривоје Бошњаце (127.7k)
Последња измена 18. November 2016. 08:37
верзија прикључак ВОДОВОД хала (125.4k)
Последња измена 11. October 2016. 08:32
верзија решење инвестиционо СТРЕЛА доо Клајић (124.9k)
Последња измена 24. April 2017. 12:16
верзија хемодијализа Лебане (127.5k)
Последња измена 9. March 2017. 08:27

Регистар пријава радова

Prijava Radova Goran Djokic ROP LEB 6262 WА 1-2016 (414.2k)
Последња измена 9. May 2016. 11:18
Prijava Radova OPstina Lebane ROP LEB 5728 WА 1-2016 (409.2k)
Последња измена 9. May 2016. 11:18
Prijava Radova Vladan Ristic ROP LEB 4904 WА 1-2016 (413.4k)
Последња измена 9. May 2016. 11:18
Prijava Radova Dejan Cvetkovic ROP LEB 6262 WА 1-2016 (412.4k)
Последња измена 9. May 2016. 11:18
Prijava Radova Goran Djokic ROP LEB 4257 WА 1-2016 (413.3k)
Последња измена 9. May 2016. 11:18
Marko Cvetkovic (1k)
Последња измена 27. December 2016. 13:01
Пријава радова Safeti Gloves верзија (469.7k)
Последња измена 9. November 2016. 11:59
Пријава радова Боривоје Стојановић верзија (416.8k)
Последња измена 25. November 2016. 14:31
Пријава радова Девера фарм верзија (604k)
Последња измена 27. December 2016. 13:02
Пријава радова Дом здравља Верзија (460.9k)
Последња измена 13. March 2017. 07:14
Пријава радова Драгољуб Живковић ограда верзија (508.7k)
Последња измена 23. November 2016. 12:23
Пријава радова Настасија Живковић верзија (418.4k)
Последња измена 12. April 2017. 07:31
Пријава радова Стрела Клајић верзија (457.7k)
Последња измена 27. April 2017. 10:41
Пријава радова Цмиљана Миловановић верзија (416.1k)
Последња измена 6. April 2017. 12:16
Пријава радова зоран анђелковић верзија (461.4k)
Последња измена 18. April 2017. 08:08

Регистар грађевинских дозвола

Dragoljub Ivankovic 06 Broj 351-121-15 (52k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Filipovic Zvonimir 06 Broj 351-5815 (46k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Filipovic Zvonimir IZMENA 06 Broj 351-8415 (49.5k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Ilic Jovan 06 Broj 351-147-15 (49.5k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
JVP Srbija Vode 06 Broj 351-133-15 (50k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Ljiljana Krstic 06 Broj 351-116-15 (52.5k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Milisav Spasic 06 Broj 351-113-15 (788k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Pavlovic Sveta 06 Broj 351-3715 (45.5k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Potporni Zid 06 Broj 351 –124-15 (40k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Reckovic Goran 06 Broj 351-9415 (51k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Sinisa Jovanovic 06 Broj 351-149-15 (48k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Slavica Mitrovic , Tijani Saponjic , Oliveri Filipovic 06 Broj 351-160-15 (57.5k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Stankovic Dragomir 06 Broj 351-3615 (46.5k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Vitomir Mladenovic 06 Broj 351-135-15 (53k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Јован Церовић Верзија Решења (145.4k)
Последња измена 21. February 2017. 10:50
Верзија грађевинске дозволе Safety Gloves- (154.3k)
Последња измена 30. September 2016. 11:12
Решење о грађ дозволи Анђелковоић,верзија (147.3k)
Последња измена 4. July 2016. 08:30
Спортска дворана 06 Broj 351-125-15 (80.5k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
ТАРИФНИК (133.5k)
Последња измена 1. November 2016. 14:09
Цмиљана Миловановић грађ дозвола верзија (147.5k)
Последња измена 16. March 2017. 14:32
верзија улице у Тогочевцу (135k)
Последња измена 14. March 2017. 12:41
верзија цолић срђан и бобан (158.1k)
Последња измена 30. December 2016. 13:04
грађевинска дозвола Немањина верзија (136.8k)
Последња измена 14. March 2017. 12:41

Регистар локацијских услова

Aleksandar Mitic 06 Broj 353-68-15 (67.5k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Atmosferska Kanalizacija 8 Mart 06 Broj 353-66-15 (47k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Balon Hala 06 Broj 353-56-15 (51k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Dejan Cvetkovic 06 Broj 353-2 E 16 (57k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Dejan Cvetkovic ROP LEB 1364 LOC 1-2016 (138.5k)
Последња измена 9. May 2016. 11:16
Dragoljub Ivankovic 06 Broj 353-50 15 (56.5k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Filipovic Zvonimir 06 Broj 353-1215 (60k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Goran Djokic ROP LEB 3090 LOC 1-2016 (139.3k)
Последња измена 9. May 2016. 11:16
Goran Reckovic 06 Broj 353-20 15 (61.5k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Ilic Jovan 06 Broj 353-59-15 (69k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Jugoistok Doo Nis Pogon Leskovac 06 Broj 353-10-15 (55k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Krstic Ljiljana 06 Broj 353-49 15 (65.5k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Pavlovic Sveta 06 Broj 353-815 (63k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Potporni Zid 06 Broj 353-55-15 (55.5k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Ristic Stoja 06 Broj 353-63-15 (59.5k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Ristic Vladan ROP LEB 789 LOC 2-2016 (139k)
Последња измена 9. May 2016. 11:16
STRELA Klajic 06 Broj 353-10314 (59.5k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
STRELA Klajic 06 Broj 353-10414 (62.5k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Sinisa Jovanovic 06 Broj 353-51-15 (57.5k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Spasic Miroslav 06 Broj 353-52 15 (57.5k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
SrbijaVode 06 Broj 353-19 15 (54k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Stankovic Dragomir 06 Broj 353-1315 (60k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Ulica U Donje Vranovce 06 Broj 353-70-15 (52k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Ulica U Selu Cenovac 06 Broj 353-64-15 (50k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Vitomir Mladenovic 06 Broj 353-54-15 (59.5k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Vladan Ristic 06 Broj 353-1 E 16 (57.5k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Zarko Milanovic 06 Broj 353-57-15 (59.5k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Zivkovic Dragoljub ROP LEB 3518 LOC 1-2016 (139.3k)
Последња измена 9. May 2016. 11:16
Zvonimir Filipovic 06 Broj 353-44 15 (73k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Urbanizam (1k)
Последња измена 15. July 2016. 12:30
ВЕРЗИЈА ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ SAFETY GLOVES D O O (142.9k)
Последња измена 15. July 2016. 12:31
ВЕРЗИЈА ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ ЗИД ВОЈЛОВЦЕ (129.2k)
Последња измена 28. December 2016. 14:14
ВЕРЗИЈА ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ ЗИД НИКОЛЕ ПАШИЋА (133.6k)
Последња измена 21. December 2016. 13:37
ВЕРЗИЈА ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ САША ЖИВКОВИЋ (139.2k)
Последња измена 5. December 2016. 11:45
ВЕРЗИЈА ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ ЦЕРОВИЋ ЈОВАН (68.5k)
Последња измена 23. November 2016. 14:36
ВЕРЗИЈА ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ ЦМИЉАНА (138.8k)
Последња измена 30. December 2016. 08:40
ВЕРЗИЈА ЛОК УСЛОВА ЦОЛИЋ БОБАН (178k)
Последња измена 2. December 2016. 11:35
ВЕРЗИЈА лок услови саобраћајница Шарце (129.5k)
Последња измена 21. December 2016. 13:37
Верзија ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ УЛИЦА ТОГОЧЕВЦЕ (135.7k)
Последња измена 3. March 2017. 13:59
Верзија Локацијски услови Оливера Тодоровић (141.2k)
Последња измена 2. August 2016. 13:13
Зоран Анђелковић локацијски услови верзија (138.1k)
Последња измена 22. June 2016. 08:08
ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ НЕМАЊИНА ВЕРЗИЈА (141k)
Последња измена 3. March 2017. 13:59
Локацијски Услови Новица Цакић верзија (142.4k)
Последња измена 27. January 2017. 13:24
верзија ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ ЛОЗИЧКИ ПОТОК (137.1k)
Последња измена 9. February 2017. 12:15
верзија ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ ШАРАЧКИ ПОТОК (137k)
Последња измена 9. February 2017. 12:15
верзија локацијски спортска дворана електроинсталације (131.5k)
Последња измена 11. October 2016. 08:31
верзија лок услови ДеверраФарм (140.1k)
Последња измена 1. November 2016. 11:47
локацијски услови Стрела верзија (125.4k)
Последња измена 7. July 2016. 09:32

Закључци

Boban Markovic Zakljucak (34.5k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Ilic Jovan Zakljucak O Dopuni (34.5k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Jacimovic Suzana Zakljucak (35k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Mitrovic Tijana Zakljucak O Odbacivanju (30.5k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Mladenovic Vitomir Zakljucak O Odbacivanju (25.5k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Pelivani Samet Zakljucak O Odbacivanju (35.5k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Rappl Milica Zakljucak (39k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Resenje O Odbijanju Goran Djokic (17.3k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Savic Jasmina Zakljucak O Odbacivanju (25.5k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Simonovic Sasa Zakljucak O Dopuni (35.5k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Sladjana Zdravkovic Zakljucak (35k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Stojanovic Ivica Zakljucak (35k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Vladan Ristic Zakljucak O Odbacivanju (214.4k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Zakljucak Dragan Marinkovic ROP LEB 3531 IUP 1-2016 (131.6k)
Последња измена 9. May 2016. 11:15
Zakljucak Dragoljub Zivkovic ROP LEB 7275 CPI 1-2016 (125k)
Последња измена 9. May 2016. 11:15
Zakljucak Komercijalna Banka ROP LEB 3203 ISAW 1-2016 (423.2k)
Последња измена 9. May 2016. 11:15
Zakljucak Strela Klajic ROP LEB 6136 LOC 1-2016 (143.8k)
Последња измена 9. May 2016. 11:15
Zakljucak Strela Doo Klajic ROP LEB 4432 CPI 1-2016 (125.4k)
Последња измена 9. May 2016. 11:15
Zakljucak Vladan Ristic ROP LEB 789 LOC 1-2016 (214.4k)
Последња измена 9. May 2016. 11:15
Zakljucak Zoran Andjelkovic ROP LEB 5850 IUP 1-2016 (120.2k)
Последња измена 9. May 2016. 11:15
Zoran Cvetkovic Zakljucak (39.5k)
Последња измена 14. April 2016. 14:15
Urbanizam (1k)
Последња измена 20. April 2017. 13:24
Боривоје Стојановић Закључак верзија (127.6k)
Последња измена 13. October 2016. 10:58
ВЕРЗИЈА ЗАКЉУЧАК ЛОЗИЧКИ ПОТОК (130.6k)
Последња измена 6. December 2016. 12:33
ВЕРЗИЈА ЗАКЉУЧАК ШАРАЧКИ (2) (130.9k)
Последња измена 6. December 2016. 12:33
Дејан Цветковић Верзија закључака (126k)
Последња измена 1. November 2016. 11:43
Живковић Настасја Закључак Верзија (128.7k)
Последња измена 11. October 2016. 08:30
Закључак Цмиљана Миловановић верзија (125.6k)
Последња измена 9. February 2017. 10:54
Закључак Боривоје Стојановић Верзија (125.2k)
Последња измена 19. January 2017. 11:20
Закључак Телеком Тогочевце верзија (142.7k)
Последња измена 30. December 2016. 13:03
Закључак Тогочевце Верзија (131.4k)
Последња измена 13. March 2017. 07:23
Закључак верзија Драган Маринковић (126.7k)
Последња измена 4. August 2016. 13:25
Закњучак Јован Церовић Верзија (128.7k)
Последња измена 2. February 2017. 12:11
Закњучак Теодора верзија (137.8k)
Последња измена 23. January 2017. 12:22
Закњучак Употребна Дејан Цветковић верзија (125.1k)
Последња измена 5. December 2016. 11:28
Закњучак за инвестиционо одржавање зграда Борово Верзија (139.8k)
Последња измена 27. April 2017. 10:41
Зоран Анђелковић Закључак верзија (134.1k)
Последња измена 8. June 2016. 13:32
Миoдраг Станковић закључак верзија (142.6k)
Последња измена 8. June 2016. 13:38
Настасија Живковић Закључак верзија (126.7k)
Последња измена 20. October 2016. 07:39
Стрела Клајић верзија (139k)
Последња измена 20. April 2017. 07:32
верзија Закључак Новица Цветковић (127.8k)
Последња измена 27. March 2017. 13:18
верзија Закључак Стрела доо (144.3k)
Последња измена 20. April 2017. 13:25
верзија Станојка (119.2k)
Последња измена 1. November 2016. 11:45
верзија Телеком оптички Тогочевце (129.1k)
Последња измена 17. January 2017. 08:12
верзија закључак Церовић (142.4k)
Последња измена 1. November 2016. 11:48
решење о одбијању интерфоод лебане Верзија (126.9k)
Последња измена 4. January 2017. 10:25

Powered by themekiller.com