e-Usluge

Na ovoj strani možete pristupiti uslugama elektronske uprave.

Usluge su podeljene na usluge za građane i privredu. Usluge možete pretraživati preko životnih oblasti i situacija, klikom na odgovarajuću ikonu.

Do željene usluge možete doći i preko linkova za pregled, po početnom slovu naziva usluge ili preko naziva nadležnog organa državne uprave koji pruža uslugu.

Možete koristiti i klasičnu pretragu unosom dela reči ili cele reči iz naziva usluge u polje koje se nalazi u gornjem desnom uglu strane i klikom na dugme pored.

Ukoliko usluga sadrži originalni obrazac, to je naznačeno simbolom .

Ukoliko se usluga može izvršiti elektronskim putem, to je naznačeno simbolom .

Izvršavanje nekih elektronskih usluga dostupno je samo korisnicima prijavljenim putem elektronskog sertifikata, u zavisnosti od potrebnog stepena autentifikacije koji zahteva organ državne uprave koji pruža uslugu. Na strani Tehnički uslovi možete se upoznati sa tehničkim preduslovima za izvršavanje elektronskih usluga na Portalu koje zahtevaju korišćenje elektronskog sertifikata.

Ovde se, pored originalnih obrazaca, nalaze i podaci kao što su naziv i opis usluge, organ zadužen za sprovođenje, nadzorni organ, pravna podloga i korisni linkovi.

Pristup uslugama vrši se na strani E-USLUGE.

Powered by themekiller.com