Припреме за асфалт у Пертату у завршној фази

Припреме за асфалт, у смислу насипања, ваљања, равњања, постављања цеви за одвод атмосферских вода, подизања шахт отвора, све је то у завршној фази и мештани Пертата ће моћи зиму да дочекају без бриге али  и…

Jеднократна новчна помоћи за најугроженије породице избеглица

Комисија за избор корисника донаторских пројекат помоћи у једнократној новчној помоћи за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица смештених на територији општине Лебане,образована Решењем…

Jеднократна новчна помоћи за најугроженије породице избеглица

Комисија за избор корисника донаторских пројекат помоћи у једнократној новчној помоћи за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица смештених на територији општине Лебане,образована Решењем…

Одлукa о отпису камате

Скупштина Општине Лебане  донела је Одлуку о отпису камате у целости свим пореским обвезницима који измире главни дуг по основу изворних локалних прихода (порез на…

Састанак са власницима хладњача

Удружење малинара „Лебане“ обавештава све своје чланове као и све друге произвођаче малина на територији општине Лебане да ће у петак 02.06.2017. године са почетком…

субвенције-НОВА ШАНСА ЗА ЗАДРУГАРСТВО КОЈУ ТРЕБА ИСКОРИСТИТИ

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ СПРОВОЂЕЊУ МЕРА РАВНОМЕРНОГ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КРОЗ УЧЕШЋЕ ДРЖАВЕ У ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИМ ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ОСНИВАЊЕ НОВИХ ЗАДРУГА И ИHВЕСТИЦИОНЕ ПРОЈЕКТЕ ПОСТОЈЕЋИХ ЗАДРУГА У…

Powered by themekiller.com