Санација Експортекста у току

Санација производних хала некадашњег „Експортекста“ је у току. Најпре се приступа уклањању већег лома и сувишних преграда и зидова, који нису замишљени пројектом инвеститора. Влада Републике Србије је ангажовала пројектни тим који је израдио пројекат…

Концепција решења грба општине (АНКЕТА)

Општина Лебане има своје симболе (Грб и Заставу). Грб Општине Лебане користи се у три нивоа: као Основни, Средњи и Велики грб. Блазон (хералдички опис…

Оглас за отуђење грађевинског земљишта

Расписује се јавни оглас за отуђење грађевинског земљишта и то следећих катастарских парцела: Грађевинско земљиште у насељеном месту Бошњаце: кп.бр. 3177/20 КО Бошњаце, у површини…

Позив на састанак – ПДР Царичин Град

У поступку израде Плана детаљне регулације културно-историјског и туристичког комплекса „ЦАРИЧИН ГРАД“ у Лебану, а у оквиру раног јавпог увнда на концептуални оквир просторног развоја,…

Udruživanjem voćara do dobiti

Tradicionalno savetovanje voćara na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu bila je prilika da se čuje ocena proizvodne 2016. godine. Kako stručnjaci smatraju, ona je bila…