Потписани технички услови за реконструкцију Експортекста

Данас,10.фебруара 2017 године, у кабинету председника општине Лебане Зорана Илића, потписани су технички услови који се односе на реконструкцију и уређење пословног простора „Експортекст“ по захтеву и према намени инвеститора. Дакле, простор некадашњег текстилног комбината…

Оглас за отуђење грађевинског земљишта

Расписује се јавни оглас за отуђење грађевинског земљишта и то следећих катастарских парцела: Грађевинско земљиште у насељеном месту Бошњаце: кп.бр. 3177/20 КО Бошњаце, у површини…

Оглас за отуђење грађевинског земљишта

Расписује се јавни оглас за отуђење грађевинског земљишта и то следећих катастарских парцела: Грађевинско земљиште у насељеном месту Бошњаце: кп.бр. 3177/20 КО Бошњаце, у површини…

Позив на састанак – ПДР Царичин Град

У поступку израде Плана детаљне регулације културно-историјског и туристичког комплекса „ЦАРИЧИН ГРАД“ у Лебану, а у оквиру раног јавпог увнда на концептуални оквир просторног развоја,…

Udruživanjem voćara do dobiti

Tradicionalno savetovanje voćara na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu bila je prilika da se čuje ocena proizvodne 2016. godine. Kako stručnjaci smatraju, ona je bila…

Објављен Јавни позив о условима за остваривање права првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини

Комисија за давање сагласности на инвестициони план уз предлог мера за реализацију закупа у поступку остваривања права првенства закупа пољопривредног земљишта, образована Решењем министра пољопривреде…